[column width="1"] [/column][column width="20"]
Om oss
 
Våra medarabetare
Apotekets personal består av välmeriterade apotekare med många års erfarenhet av läkemedelsbranschen, två läkemedelstekniker, en apoteksassistent samt en farmacie-elev. Samtliga är tilldelade olika arbetsuppgifter.
 
Apotekarna har hand om recept expediering samt personlig rådgivning, där en av dessa har förmansuppdrag (Provisor) med bland annat ansvar över kundservice samt personlig rådgivning. Till teknikernas uppgifter hör bland annat expediering samt information om egenvård/diverse läkemedel våra kunder använder. Dessa har även hand om varulogiken. Ett par gånger i veckan får vi även hjälp med diverse arbetsuppgifter av en farmacielev.
 
Vår vision
Vår vision är att vara konsumenternas förstahandsval när de behöver råd vid inköp av läkemedel, hälsovård samt wellness-produkter.
 
Våra värderingar är:
• Professionalism; eftersom det vi talar om, vet vi något om
• Trovärdighet; eftersom vi är objektiva i anvisningar för användning och val av produkter
• Engagemang; eftersom vi är närvarande för kunder och kollegor
• Positivitet; eftersom vi har ett gott humör
• Nytänkande; eftersom vi är redo och villiga att ändra Vår mission är att ge råd, informera och sälja produkter samt tjänster för sjukdom, hälsa och välbefinnande till konsumenterna i Lundområdet.

[/column] 

Klostergårdens Apotek 2015 | Nordanväg 5, 222 28 Lund| tel 046-211 48 06| fax 046-30 50 77 |Epost: info@klostergardapotek.se